sale@onlinebizhost.com

WordPress ปล่อยอัพเดต 4.9.6 เน้นความปลอดภัยต่อข้อมูลผู้ใช้ตาม GDPR

รับทำเว็บไซต์ Wordpress

WordPress ปล่อยอัพเดต 4.9.6 เน้นความปลอดภัยต่อข้อมูลผู้ใช้ตาม GDPR

WordPress ได้ปล่อยอัพเดตเวอร์ชัน 4.9.6 รอบนี้เป็นการเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นหลักและมีการปรับปรุงการใช้งานเพิ่มเติม อีกกว่า 95 อย่าง ซึ่งบางส่วนได้แก่

  • รองรับฟีเจอร์และโครงสร้างภายใน WordPress ให้ตอบรับกับกฎ GDPR
  • ผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าใช้ระบบ สามารถแสดงความเห็นและบันทึกข้อมูลเช่นชื่อและอีเมลเก็บลงคุกกี้ของเบราว์เซอร์ได้
  • มีเครื่องมือสร้างหน้า privacy policy ให้อัตโนมัติเพื่อแจ้งผู้ใช้ถึงนโยบายการเก็บข้อมูลของเว็บ
  • export และลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดยข้อมูลนั้นจะรวมถึงการเข้าใช้งานในแต่ละปลั๊กอินด้วย
  • เพิ่ม filter ดู media ที่ตัวเองอัพโหลด
  • เมื่อดูรายละเอียดปลั๊กอินในหน้าผู้ดูแลระบบ จะบอกเวอร์ชัน PHP ขั้นต่ำที่ปลั๊กอินรองรับ
  • TinyMCE อัพเดตเป็นเวอร์ชัน 4.7.11
  • เพิ่ม PHP polyfills

สำหรับลูกค้า Onlinebizhost.com ระบบจะทำการ update ให้โดยอัตโนมัติ