sale@onlinebizhost.com

รับทำเว็บไซต์ Wordpress

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณที่สนใจonlinebizhost ทางเราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุดค่ะ
หากไม่แน่ใจว่ากรอกอีเมล/เบอร์ถูกต้อง สามารถกรอกฟอร์มใหม่ หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมล sales@clouditnetwork.com ใหม่ได้เลยค่ะ
ถ้าหากมีคำถามเร่งด่วนโทร 02-9621125, 091-430-5168 09.00-18.00น.

 


 ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

 1. ลูกค้าติดต่อสอบถามและส่งรายละเอียดเว็บไซต์
 2. ทางเราส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 3. ลูกค้าคอนเฟิร์มงาน ส่งไฟล์ และชำระมัดจำ 50%
 4. ทางเราเริ่มงานเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมน .com
 5. เราทำเว็บไซต์เสร็จ ลูกค้าตรวจแก้ไขงาน
 6. หลังจากเว็บเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าชำระ 50% สุดท้าย
 7. ทางเราย้ายเว็บขึ้นโฮสจริง เว็บไซต์ออนไลน์
 8. ทางเราคอยอยู่ดูแล ให้ความช่วยเหลือหากเว็บมีปัญหา

 


การส่งข้อมูลแก้ไข อัพเดทเว็บไซต์

ลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องการแก้ไขได้ทันที ทางเราจะทำการอัพเดทให้อย่างเร็วที่สุดภายใน 24-48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล โดยรายละเอียดจำนวนสิทธิการอัพเดทฟรีจะระบุอย่างชัดเจนในใบเสนอราคา ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละแพ็กเกจ

ส่งรายละเอียดที่ sales@clouditnetwork.com


การเตรียมข้อมูลเว็บไซต์

เราจะออกแบบเว็บไซต์โดยเริ่มต้นจากข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับจากลูกค้าเป็นอันดับแรก จึงจำเป็นต้องเห็นข้อมูลเนื้อหา รูปภาพประกอบโดยรวมที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อความรวดเร็ว และความสวยงามของหน้าเว็บไซต์

 • จัดเตรียมข้อมูลเนื้อหา เรียบเรียง ส่งเป็นไฟล์ Word, Google Docs , Notepad หรือโปรแกรมอื่นๆตามความสะดวก
 • ส่งรูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆที่ต้องการแนบใส่หน้าเว็บ แนะนำให้แชร์ผ่าน Drive
 • ชื่อโดเมน .com ที่ต้องการ

ส่งรายละเอียดที่ sales@clouditnetwork.com

หมายเหตุ หากลูกค้ายังเตรียมข้อมูลไม่เสร็จทั้งหมด สามารถส่งไฟล์บางส่วนมาก่อนได้ แต่บางกรณี อาจทำให้ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากการอัพเดทข้อมูลซ้ำซ้อน ยกเว้น เว็บร้านค้าที่ต้องมีการแต่งภาพสินค้า สามารถส่งเฉพาะรูปมาก่อนได้เลยค่ะ